1. Home
 2. Praktische fiches
 3. Medische behandelingen

Praktische fiches

Medische behandelingen

Download de PDF

Voor welke medische behandelingen moet ik opletten?

Voorzichtigheid is belangrijk bij bepaalde medische behandelingen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om bloedingen te voorkomen.

Vaccinaties

Als u of uw kind een vaccin moet krijgen (de gebruikelijke vaccins of een ander vaccin aangeraden door uw arts):

 • Breng de persoon die u het vaccin zal toedienen op de hoogte van uw hemofilie
 • Deze persoon zal misschien advies moeten inwinnen bij uw hemofiliebehandelcentrum
 • Indien mogelijk dient een subcutane injectie de voorkeur te krijgen op een intramusculaire injectie. Het is ook aanbevolen om niet te vaccineren op een dag waarop een FVIII-injectie gepland is

De tandarts

Iedereen moet regelmatig zijn tanden laten controleren en dat geldt vooral voor hemofiliepatiënten. Alvorens een tandheelkundige ingreep te ondergaan :

 • Vraag advies aan uw hemofiliebehandelcentrum, men zal u advies geven en u misschien een specifieke tandarts aanbevelen
 • Verzeker u ervan dat uw tandarts op de hoogte is van uw hemofilie. Er bestaat namelijk een risico op zwelling en langdurige bloeding na een behandeling
 • Er kan een bloeding optreden wanneer een kind zijn melktanden verliest. Als dat het geval is, controleer dan of de bloeding spontaan stopt. Als dat niet zo is, vraag dan advies aan uw hemofiliebehandelcentrum

Heelkundige ingrepen

 • Waarschuw uw hemofiliebehandelcentrum als u of uw kind een ingreep moet ondergaan. Men zal aangeven of er een behandeling voor en/of na de ingreep nodig is
 • Breng het medisch team dat de ingreep zal uitvoeren op de hoogte van uw hemofilie
 • Verzeker u ervan dat dit team vóór de operatie contact opneemt met uw hemofiliebehandelcentrum voor advies