1. Home
  2. Hemofilie
  3. Gradaties

Gradaties

Wat gebeurt er bij een hemofiliepatiënt?

In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, bloedt een hemofiliepatiënt niet overvloediger dan een gezonde persoon maar wel langduriger en frequenter aangezien het stollingsproces bij deze persoon veel moeizamer verloopt. Een klein trauma, dat bij een gezonde persoon vrijwel onopgemerkt blijft, kan een bloeding veroorzaken bij een hemofiliepatiënt.

Drie graden van hemofilie

Het risico op bloedingen verschilt van patiënt tot patiënt. Het is afhankelijk van de graad van het tekort aan stollingsfactoren in het bloed. Er bestaan drie graden van hemofilie.

  • Milde hemofilie: het gehalte aan stollingsfactoren bedraagt 5 à 40% van de normale waarde
  • Matige hemofilie: het gehalte aan stollingsfactoren bedraagt 1 à 5% van de normale waarde
  • Ernstige hemofilie: het gehalte aan stollingsfactoren bedraagt minder dan 1% van de normale waarde
Classificatie Ernstig Matig Mild
Percentage activiteit van Factor VIII <1% 1%-<5% >5%-<40%
Aantal bloedingen 24-48
per jaar
4-6
per jaar
Zelden
Oorzaak bloedingen Spontaan Lichte letsels Zware letsels en chirurgie

Bron : White et al. Thromb Haemost. 2001; 85:560.

Personen met milde of matige hemofilie hebben over het algemeen voldoende stollingsfactoren om lichte wondjes in het dagelijkse leven te genezen. De problemen komen vrijwel alleen voor na een zware verwonding of een heelkundige ingreep. Ze hoeven dus alleen behandeld te worden bij een ernstig vóór een operatie of tandheelkundige ingreep.

In tegenstelling tot mensen met milde of matige hemofilie, hebben mensen die lijden aan ernstige hemofilie te kampen met spontane bloedingen in hun spieren of gewrichten, zelfs zonder letsels. Ze moeten dus worden behandeld om deze bloedingen te stoppen of om ze te voorkomen.