1. Home
 2. Eerste hulp

Eerste hulp

Welke handelingen voor welke bloedingen?

De kleine ongelukjes die achter elke hoek schuilen jagen schrik aan maar zijn in feite vrij eenvoudig te behandelen. Eerstehulpverlening volstaat doorgaans om deze bloedingen te stoppen. Voor grotere bloedingen moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

Matige bloedingen

Snijwonden, schaafwonden en blauwe plekken

Kleine snijwonden, schaafwonden en blauwe plekken zijn moeilijk te vermijden. Ze zijn echter vaak oppervlakkig en u hoeft zich over het algemeen niet veel zorgen te maken: ze veroorzaken bij hemofiliepatiënten niet veel meer problemen dan bij gezonde mensen.

In geval van een snijwonde, schaafwonde of blauwe plek:

 • Trek beschermende handschoenen aan
 • Reinig met een ontsmettingsmiddel voor de huid
 • Breng een steriel wondverband aan
 • Oefen stevige druk uit op de wonde tot de bloeding stopt
 • Breng vervolgens een wondpleister aan
 • Als de wonde na 20 à 30 minuten nog altijd bloedt:
  • Injecteer stollingsfactor als u vertrouwd bent met de procedure en neem contact op met uw behandelcentrum voor eventueel bijkomend advies
  • Neem contact op met de ouders, het behandelcentrum of de verpleegkundige

Diepe snijwonden, die mogelijk gehecht moeten worden, moeten worden afgedekt volgens de bovenstaande procedure. Daarna moet de hemofiliepatiënt naar zijn behandelcentrum worden gebracht voor verdere verzorging.

Neusbloedingen

Over het algemeen zijn neusbloedingen niet ernstig. Hemofiliepatiënten moeten dezelfde maatregelen nemen als gezonde mensen:

 • Zit goed recht of buig het hoofd lichtjes naar voren
 • Oefen stevige druk uit op het bloedende neusgat
 • Houd de druk 10 à 20 minuten aan
 • Als de neus na 20 à 30 minuten nog altijd bloedt:
  • Injecteer stollingsfactor als u vertrouwd bent met de procedure en neem contact op met uw behandelcentrum voor eventueel bijkomend advies
  • Neem contact op met de ouders, het behandelcentrum of de verpleegkundige

Bloedingen in de mond

Bloedingen die optreden in de mond zijn moeilijker te behandelen.

 • Trek beschermende handschoenen aan
 • Oefen stevige druk uit op de plaats van de bloeding met behulp van een schoon doekje gedrenkt in koud water
 • Houd de druk 20 minuten aan
 • Als de wonde na 20 à 30 minuten nog altijd bloedt:
  • Injecteer stollingsfactor als u vertrouwd bent met de procedure en neem contact op met uw behandelcentrum voor eventueel bijkomend advies
  • Neem contact op met de ouders, het behandelcentrum of de verpleegkundige

Soms kan zuigen op een ijsblokje helpen. Voor de allerkleinsten moet men een ijslolly voorzien omwille van verstikkingsgevaar. Maar heel vaak is voor een bloeding in de mond een bezoek aan het hemofiliecentrum nodig.

Risicovolle bloedingen

Bloedingen in spieren en gewrichten

Bloedingen in spieren en gewrichten zijn vaak moeilijk te herkennen. Ze komen het vaakst voor in de schouders, de ellebogen, de polsen, de heupen, de knieën en de enkels.

Bloedingen in spieren en gewrichten moeten zo snel mogelijk worden behandeld met een injectie van stollingsfactor.

Pas in afwachting van de injectie de RICE-regel toe:

 • Rust: ga liggen
 • Immobiliseren en ijs: vermijd het bewegen van het betreffende lichaamsdeel en leg er ijs op (maximaal 20 minuten)
 • Compressie: leg een elastisch drukverband aan
 • Elevatie: leg het betreffende ledemaat omhoog

Neem/geef nooit medicijnen die aspirine (acetylsalicylzuur) bevatten of andere niet-steroïde ontstekingsremmers (zoals ibuprofen): deze substanties vertragen het stollingsproces en verergeren de situatie

Risicovolle zware bloedingen

Bloedingen in het hoofd, de nek, de keel, de borst of de buik kunnen het leven van de patiënt in gevaar brengen en moeten onmiddellijk worden verzorgd.

Waarschuw onmiddellijk de ouders of ga rechtstreeks naar het behandelcentrum zelfs als er niet meteen symptomen zijn waar te nemen: deze treden niet altijd onmiddellijk op.

Alle letsels aan het hoofd moeten worden beschouwd als ernstig: er bestaat altijd een risico op een bloeding onder de schedel.

Neem in geval van ongerustheid, onzekerheid of behoefte aan hulp altijd contact op met het hemofiliecentrum

Een vooruitziende hemofiliepatiënt heeft altijd een eerstehulpkit binnen handbereik om eventuele lichte bloedingen te stoppen.

De eerstehulpkit

 • Antihemofiliefactor
 • Verdovende zalf en pijnstillers, antifibrinolyticum
 • Fysiologische zoutoplossing
 • Alcoholvrij ontsmettingsmiddel
 • Steriele verbanden
 • Kompressen
 • Bloedstelpende watten
 • Koudekompressen
 • Telefoonnummer van het hemofiliecentrum
 • Hemofiliekaart