1. Home
  2. Dagelijks leven
  3. Les parents
  4. Uw kind groeit

Uw kind groeit

Breng uw omgeving op de hoogte

In het kinderdagverblijf, bij de onthaalmoeder, op school, in het vakantieverblijf, in de sportclub en overal waar uw kind zich zal begeven: een van uw eerste taken zal erin bestaan om opvoeders en begeleiders te informeren over zijn ziekte en over het verlenen van de eerste hulp in geval van een ongelukje. Vraag hen ook om u onmiddellijk op te bellen.

Zorg dat het personeel alle nodige telefoonnummers binnen handbereik heeft in geval van ongerustheid of problemen. Wat u ook doet en waar u ook bent, u moet altijd bereikbaar zijn (vaste en mobiele telefoon).

Laat uw kind bij georganiseerde uitstappen genieten van de activiteiten samen met zijn vriendjes en vriendinnetjes, op voorwaarde dat ze niet gecontra-indiceerd zijn. Bespreek met uw hemofiliecentrum tijdens de consultaties de voorziene activiteiten.

Als uw kind een profylactische behandeling volgt, zal de arts u misschien aanraden om de behandeling's ochtends te geven om risico's op bloedingen te voorkomen, vooral als uw kind gaat deelnemen aan een nieuwe activiteit.

De juiste reflexen

Beetje bij beetje moet u uw kind alle handelingen aanleren die hij moet kennen en voor de rest van zijn leven zal moeten toepassen:

C'est le CTH qui t'indiquera ce que tu dois emporter dans ta trouse