1. Home
  2. Dagelijks leven
  3. Kinderen
  4. Op-school

Op school

Je leerkrachten zijn er om je te helpen

Je papa of mama heeft je leerkracht verteld dat je hemofilie hebt en duidelijk uitgelegd wat hij of zij moet doen als je je ooit verwondt. Ook de directeur van je school, de verpleegster en de turnleraar zijn op de hoogte. Je vertelt het best ook aan je vrienden, zodat ze niet te ruw met je spelen.

Joepie ... speeltijd

Samen spelen met je vrienden tijdens de speeltijd is fantastisch. Maar je moet een beetje meer opletten dan de andere kinderen. Speel geen gevaarlijke spelletjes: spelletjes waarbij je je kan bezeren, waarbij je kan struikelen of vallen. Aan alle andere activiteiten mag je wel deelnemen: de turnles, zwemles, schooluitstappen … Maar:

  • Als je ergens pijn hebt
  • Als je bloedt, ook al is het maar een klein beetje
  • Als je je hebt gestoten

waarschuw dan onmiddellijk je leerkracht. Hij zal weten wat te doen.