1. Home
  2. Dagelijks leven
  3. De omgeving
  4. Leerkrachten

Leerkrachten

U hebt een kind met hemofilie in de klas

Een kind in uw klas heeft hemofilie ?

Hemofilie is een stollingsstoornis die kan leiden tot langdurigere en meer frequente bloedingen. In geval van een sneetje is de bloeding niet overvloediger, maar kan de bloeding langer duren. De meeste oppervlakkige wonden zijn niet ernstig en kunnen makkelijk verzorgd worden. U moet vooral bedacht zijn op inwendige bloedingen die niet altijd zichtbaar zijn met het blote oog..

Een kind dat lijdt aan hemofilie kan dus leven en zich amuseren zoals elk ander kind van zijn leeftijd. De speelplaats is geen verboden terrein, er zijn slechts een paar gevaarlijke activiteiten die worden afgeraden.

Dat neemt niet weg dat er steeds bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Want voor een kind met hemofilie is zich stoten, vallen, of zich verwonden tijdens het spelen nooit onschuldig!

In geval van een probleem zal uw rol erin bestaan om de ouders op de hoogte te brengen. Als er een eerstehulppost aanwezig is, dan zal de verpleegkundige weten wat te doen in afwachting van de komst van de ouders. Voor oppervlakkige wonden is de eerste hulp dezelfde als voor elk ander kind. Voor ernstige verwondingen is het noodzakelijk om aangepaste medische hulp te bieden.

Kinderen met hemofilie moeten worden behandeld zoals elk ander kind. U moet alleen een beetje waakzamer zijn. Aarzel dus niet om uw kennis te vervolmaken en te leren hoe u bloedingen kunt identificeren en welke specifieke handelingen u dient uit te voeren voor elk type bloeding. Hoe meer u weet, hoe beter.